Żłobek „STOKROTKA”

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


7.00 ROZPOCZĘCIE DNIA W ,,STOKROTCE”

Zabawy swobodne i integracyjne, gimnastyka poranna, praca w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne na konkretny temat, zabawy i ćwiczenia kształtujące sprawność wzrokową, słuchową, manualną, zadania stymulacyjne i wyrównawcze.

8.30-9.00 ŚNIADANIE

9.00-12.00 REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH

Aktywność ruchowa, plastyczna i muzyczno-rytmiczna; zabawy tematyczne; ćwiczenia matematyczne i językowe, rozwijające mowę, pamięć, myślenie; spacery i wycieczki po najbliższej okolicy, gry i zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze.

12.00-12.30 OBIAD

12.30-14.00 CZAS ODPOCZYNKU I WYCISZENIA Z MUZYKĄ RELAKSACYJNĄ, BAJKĄ, OPOWIADANIEM (DLA CHĘTNYCH DRZEMKA)

14.00-14.20 PODWIECZOREK

14.20-17.00 ZABAWY DOWOLNE

Praca w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, rozmowy, kontynuacja wcześniejszych zadań, prace porządkowe.

17.00 ZAKOŃCZENIE DNIA W „STOKROTCE”

Ramowy rozkład dnia